Kepada:

Semua Pengetua dan Guru Besar,

Sekolah-Sekolah Negeri Perak.

Tuan,

Status Ujian Kompetensi ICT Perak.

Berikut adalah data guru sehingga jam 1.15 tgh. pada 1 Oktober 2013.

DAERAH BELUM MULA SEDANG MENJAWAB SELESAI MENJAWAB
BATANG PADANG 1032 159 2455
HILIR PERAK 1495 216 2468
HULU PERAK 824 119 1206
KINTA SELATAN 1236 160 1389
KINTA UTARA 2026 368 6616
KERIAN 1481 164 2042
KUALA KANGSAR 1070 177 2366
LMS 2084 261 3495
MANJONG 1297 140 2552
PERAK TENGAH 1043 113 1026

Tahniah kepada semua guru yang telah menjawab dengan penuh integriti.

b.p.

Ketua Sektor Pengurusan Akademik.