PROFIL SEKTOR

Sektor

Sektor Pentaksiran dan Peperiksaan (SPP)

Ketua Penolong Pengarah Kanan

HJ. SULAIMAN BIN HJ. SAMSUDIN

Alamat

Jabatan Pendidikan Negeri Perak, Jalan Tun Abdul Razak, 30640 Ipoh

Nombor Telefon

05-527 3617

Nombor Faks

05-255 0015

Alamat e-mel

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. / Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Pengenalan Sektor 

Sektor Pengurusan Penilaian dan Peperiksaan adalah merupakan sektor peneraju dalam urusan pentaksiran dan pengendalian peperiksaan awam di Negeri Perak. Sektor ini terdiri daripada tiga unit yang bertanggungjawab mengurus dan mengendalikan pentaksiran dan peperiksaan secara adil dan saksama serta memastikan semua murid diberi peluang seluas-luasnya untuk menduduki peperiksaan. Sektor ini juga sentiasa berusaha meningkatkan mutu perkhidmatan dengan memastikan semua urusan kerja berjalan dengan licin dan lancar serta menepati takwim yang ditetapkan oleh Jabatan, Lembaga Peperiksaan dan Majlis Peperiksaan Malaysia. Semua warga sektor sentiasa beriltizam untuk menjaga keesahan dan kebolehpercayaan masyarakat terhadap sistem peperiksaan dan pentaksiran kebangsaan.

Objektif Sektor 

 • Mengurus dan mentadbir peperiksaan  bagi tujuan membuat penilaian terhadap pencapaian calon mengikut Sukatan Pelajaran dan kehendak Sistem Pendidikan Kebangsaan.
 • Membantu Lembaga Peperiksaan dan Majlis Peperiksaan Malaysia mentadbir dan menguruskan peperiksaan dalam dan luar negara dengan sistematik agar nama Lembaga Peperiksaan dan Majlis Peperiksaan sentiasa terjamin dari segi keselamatan pentadbiran peperiksaan dan diakui oleh badan-badan Peperiksaan Antarabangsa.

 Unit dan Fungsi

 • Unit Pentaksiran Berasaskan Sekolah, Data dan Analisis
 1. Mengedar Surat Pekeliling dan pentaksiran PT3 / MPEI / ULKCP / ULBS / PAV / MPAK / PASR dan peperiksaan SVM ke sekolah / GIATMARA / kolej vokasional
 2. Melantik petugas pentaksiran PT3 / MPEI / ULKCP / ULBS / PAV / MPAK / PASR dan peperiksaan SVM
 3. Mengendalikan Mesyuarat Penataran/Penyelarasan pentaksiran PT3 / MPEI / ULKCP / ULBS / PAV / MPAK / PASR dan peperiksaan SVM
 4. Memantau pentaksiran PT3 / MPEI / ULKCP / ULBS / PAV / MPAK / PASR dan peperiksaan SVM
 5. Menyelesaikan Kes-Kes dan aduan pentaksiran PT3 / MPEI / ULKCP / ULBS / PAV / MPAK / PASR dan peperiksaan SVM
 6. Menyediakan Pangkalan Data untuk petugas pentaksiran PT3 / MPEI / ULKCP / ULBS / PAV / MPAK / PASR dan peperiksaan SVM
 7. Mengendalikan Post Mortem pentaksiran PT3 / MPEI / ULKCP / ULBS / PAV / MPAK / PASR dan peperiksaan SVM
 8. Memastikan keselamatan Eviden dan Skor Pentaksiran
 9. Menyediakan anggaran perbelanjaan pengurusan pentaksiran dan peperiksaan SVM
 • Unit Peperiksaan Rendah, Menengah, Luar Negeri Dan Profesional
  • Peperiksaan Awam - UPSR, SPM, SPMU, STAM dan UPBA
  • Peperiksaan Luar Negeri – ABRSM, ACCA, UoL, AIA, DELF dan IGCSE
 1. Mengendali penubuhan pusat peperiksaan awam dan luar
 2. Mengurus pendaftaran calon peperiksaan awam.
 3. Mengurus pengendalian kes-kes khas berkaitan peperiksaan awam dan luar negeri.
 4. Mengurus pelantikan petugas peperiksaan awam dan luar negeri.
 5. Mengendalikan taklimat keselamatan dan pengendalian peperiksaan awam dan luar negeri.
 6. Menyediakan inden kertas peperiksaan awam bagi bilik kebal dan pusat peperiksaan.
 7. Menyelaras pengedaran kertas peperiksaan dan bahan terperingkat.
 8. Menentukan kertas peperiksaan dan bahan terperingkat diterima dengan sempurna.
 9. Menentukan kertas peperiksaan, skrip jawapan dan bahan terperingkat dikendalikan mengikut arahan keselamatan.
 10. Menyelaras pemantauan pusat peperiksaan awam dan luar negeri.
 11. Mengendalikan pengeluaran keputusan peperiksaan awam.
 12. Mengendalikan permohonan semak semula keputusan peperiksaan awam.
 13. Menguruskan sijil/pernyataan keputusan peperiksaan awam.
 14. Menyediakan anggaran perbelanjaan pengurusan peperiksaan awam dan luar negeri.
 • Unit Pengendalian Peperiksaan Pra-Universiti
 1. Mengurus surat pekeliling dan dokumen untuk diedar ke sekolah- sekolah dan institusi pengajian awam dan swasta di Negeri Perak
 2. Menguruskan pelantikan pengawas STPM / MUET
 3. Menguruskan taklimat/ mesyuarat berkaitan STPM / MUET
 4. Memantau pelaksanaan STPM / MUET
 5. Memastikan aspek keselamatan dipatuhi semasa pengurusan skor dan evidens STPM / MUET
 6. Membantu menyelesaikan kes-kes khas peperiksaan
 7. Menyediakan anggaran perbelanjaan menguruskan aktiviti STPM / MUET
 8. Menguruskan tuntutan pengawasan STPM / MUET selepas peperiksaan
 9. Menjalankan post- mortem STPM / MUET
 10. Menentukan pusat peperiksaan STPM / MUET
 11. Menguruskan pengedaran bahan-bahan sulit peperiksaan STPM / MUET