Semua PPD, Pengetua/ Guru Besar dan Guru Data,

Sukacita dimaklumkan, pihak BPPDP, KPM telah melaksanakan pemanbahbaikan terhadap EMIS Online mulai Oktober 2013. Ini menyebabkan data Emis5.zip tidak dapat diimport dan digabung. Sehubungan itu, mohon kerjasama semua Guru Data agar menangguhkan kerja kemaskini data sehingga versi 5.2.4 diedarkan mulai 7 Oktober 2013.

Sekian, terima kasih.

Unit Pengrusan Maklumat,
Sektor Pengurusan Maklumat (ICT),
JPN Perak