Guru Besar

Program Pendidikan Khas Integrasi

Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas

(seperti lampiran A)

TUNTUTAN PERJALANAN JURULATIH UTAMA (JU) MEMBERI CERAMAH KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) DAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TAHUN 4 PENDIDIKAN KHAS KEPADA GURU-GURU SECARA 'ON-SITE' NEGERI PERAK 2013

Sukacita saya merujuk kepada surat J.Pel.Pk.(AM) 5110/49/Jld 6 (16) bertarikh 17 Mei 2013 adalah berkaitan.

Dengan ini dimaklumkan pegawai tuan seperti di dalam surat tersebut telah diminta untuk memberi ceramah dan bimbingan kepada guru-guru yang akan mengajar mata pelajaran KSSR Tahun 4 pada 2014.

Pegawai tuan layak membuat tuntutan perjalanan berdasarkan pekeliling kewangan yang sedang berkuatkuasa sekarang dengan menggunakan peruntukan vot.B14 211 221000 040105 (KSSR). Sebarang pertanyaan boleh menghubungi Pn. Siti Suhaida binti Md Hambari (Penyelia Pendidikan Khas) di talian 05-501 5014.

Untuk maklumat lanjut, senarai nama dan jadual kursus sila klik di bahagian attachment