Semua Pengetua dan Guru Besar Negeri Perak,

Berikut diedarkan surat rasmi perluasan penggunaan Aplikasi Sistem Pengurusan Sekolah (SPS) yang dikeluarkan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Perak Ruj: BTPN(PK-UPB)8873/1 Jld.8(85) bertarikh 16 Oktober 2013  untuk makluman dan tindakan tuan. Sila muat turun dan cetak surat yang dimaksudkan seperi pautan di bawah.

Sekian, terima kasih.