Semua Guru Data Negeri Perak,

Sekiranya terdapat ralat 3-34Gbb berkaitan Kod Opsyen Guru JQAF, sila tukar kepada HANYA KOD Opsyen berikut sahaja:

C13 - PENGAJIAN BAHASA ARAB

atau

V50 - PENGAJIAN AGAMA ISLAM

atau

TK0 - PENGAJIAN PENDIDIKAN KHAS / PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

 

Mana-mana Kod Opsyen selain dinyatakan di atas adalah SALAH. Sila tukar.

 

Sekian, terima kasih.

Unit Pengurusan Maklumat,
Sektor Pengurusan Maklumat (ICT), JPN Perak