Dimaklumkan bahawa dilampirkan salinan surat dari KPM bertajuk Penyaluran Peruntukan Bantuan Bayaran Tambahan Persekolahan (BBTP) Bagi Skim Perlindungan Insurans Takaful Berkelompok Murid Kementerian Pendidikan Malaysia.

2. Bahagian Kewangan dengan ini telah bersetuju supaya penyaluran peruntukan BBTP-Insurans Takaful disalurkan terus secara pukal ke Syarikat Takaful Malaysia Berhad (STMB) mulai tahun 2014. Selaras dengan keputusan tersebut, kaedah penyaluran terus ke Akaun KWK Sekolah / Akaun Khas PPD bagi penyaluran bantuan ini akan dihentikan mulai tahun 2014.

Sekian, terima kasih.