Dimaklumkan bahawa dilampirkan salinan surat Arahan Pemulangan Cek Bagi Peruntukan Bantuan Persekolahan Yang Terlebih Tuntut Disebabkan Tindakan Pelarasan Bulan Jun dan Surat Makluman Tarikh Penyaluran Peruntukan Tambahan Bantuan Persekolahan Disebabkan Pelarasan Bulan Jun Ke Akaun KWK / KWA  dan Akaun Khas PPD.

Sekian, terima kasih.