Mesyuarat Pengurusan Tertinggi JPA Bil. 21 Tahun 2013 Pada 2 Oktober 2013 Memutuskan Supaya Diadakan Pengujian HRMIS User Stress Test Yang Terakhir. Sehubungan Dengan Itu, Kerjasama Tuan/ Puan Adalah Dipohon Untuk Sekali Lagi Membantu Dan Melipatgandakan Usaha Menyebarkan Dan Melaksanakan Aktiviti Ini Pada Tarikh Dan Masa Seperti Berikut:

Tarikh : 29 Oktober 2013 (Selasa)
Masa : 2.30 Petang Hingga 5.30 Petang

Tindakan Pemilik Kompetensi:
i. Mengisi LNPT-Bahagian II Kegiatan dan Sumbangan di luar tugas rasmi/ Latihan
ii. Mengemaskini Modul Pengurusan Rekod Peribadi iaitu di SubModul Rekod Peribadi
masing-masing
iii. Membuat sebarang transaksi di dalam modul lain dalam tempoh masa tersebut (Cth: permohonan cuti, tuntutan, dll.)

Tindakan Pentadbir HRMIS:
Memastikan pengisian maklumat kegiatan, sumbangan dan latihan di dalam LNPT,
aktiviti tambahan iaitu pengemaskinian maklumat rekod peribadi dan urusan transaksi
lain dibuat semasa tempoh 3 jam tersebut.

 

Untuk makluman tuan/puan juga, butang HANTAR dalam submodul LNPT akan dinyahaktifkan (Disable) pada hari tersebut.

Kerjasama tuan/puan dalam memastikan kejayaan aktiviti pengujian HRMIS User Stress Test ini amatlah dihargai.

 

* Yang terlibat hanya peringkat JPN dan PPD sahaja.