Pengetua/ Guru Besar
Sekolah Menengah/ Rendah Negeri Perak

Tuan,

Aplikasi SPS adalah satu pangkalan data yang akan menjadi primary data source di sekolah. Ini bertujuan untuk memastikan pembangunan aplikasi yang dibangunkan pada masa akan datang oleh mana-mana pihak perlu berintegrasi dengan pangkalan data ini bagi mengelakkan kemasukan data yang sama berulang kali.

Oleh itu, pihak tuan perlu memastikan penggunaan 6 modul SPS dilaksanakan sepenuhnya pada atau sebelum 30 November 2013.

Muat turun surat siaran : PENGUMPULAN DATA DAN PENGISIAN SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH