Semua Pengetua/Guru Besar,
Sekolah-sekolah Negeri Perak,

Tuan,

HARI PROFESIONALISME NEGERI PERAK:PEMBELAJARAN ALAF BARU MELALUI 1BESTARINET VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT (FROG VLE) NEGERI PERAK 2013

Sukacita perkara di atas adalah dirujuk dan pihak tuan boleh memuat turun surat serta dokumen berkaitan di ruangan Attachment di bawah.

Sekian, terima kasih.

Sektor Pengurusan Akademik,
Jabatan Pendidikan Perak