PROFIL SEKTOR

Sektor

Sektor Pengurusan Penilaian dan Peperiksaan (SPPP)

Nama Ketua Sektor

Haji Adnan Bin Haji Rejab.

Alamat

Jabatan Pendidikan Perak, Jalan Tun Abdul Razak,30640 Ipoh

Nombor Telefon

05-527 3617

Nombor Faks

05-255 0015

Pengenalan Sektor 

Sektor Pengurusan Penilaian dan Peperiksaan adalah merupakan sektor peneraju dalam urusan pentaksiran dan pengendalian peperiksaan awam di Negeri Perak. Sektor ini terdiri daripada tiga unit yang bertanggungjawab mengurus dan mengendalikan pentaksiran dan peperiksaan secara adil dan saksama serta memastikan semua murid diberi peluang seluas-luasnya untuk menduduki peperiksaan. Sektor ini juga sentiasa berusaha meningkatkan mutu perkhidmatan dengan memastikan semua urusan kerja berjalan dengan licin dan lancar serta menepati takwim yang ditetapkan oleh Jabatan, Lembaga Peperiksaan dan Majlis Peperiksaan Malaysia. Semua warga sektor sentiasa beriltizam untuk menjaga keesahan dan kebolehpercayaan masyarakat terhadap sistem peperiksaan dan pentaksiran kebangsaan dengan mengimplementasikan motto ‘Cepat, Taqwa, Integriti dan Zero Defect’

Objektif Sektor 

 • Mengurus dan mentadbir peperiksaan  bagi tujuan membuat penilaian terhadap pencapaian calon mengikut Sukatan Pelajaran dan kehendak Sistem Pendidikan Kebangsaan.
 • Membantu Lembaga Peperiksaan dan Majlis Peperiksaan Malaysia mentadbir dan menguruskan peperiksaan dalam dan luar negara dengan sistematik agar nama Lembaga Peperiksaan sentiasa terjamin dari segi keselamatan pentadbiran peperiksaan dan diakui oleh badan-badan Lembaga Peperiksaan Antarabangsa.

 Unit dan Fungsi Sektor

 • Unit Pentaksiran Berasaskan Sekolah, Data dan Analisis
  • Mengedar Surat Pekeliling dan Dokumen PBS UPSR / PT3 / SPM / PAV / SVM ke Sekolah
  • Membentuk Jawatankuasa PBS Peringkat Negeri
  • Melantik Petugas Pentaksiran PBS UPSR / PT3 / SPM / PAV / SVM
  • Mengendalikan Mesyuarat Penataran/Penyelarasan PBS, UPSR / PT3 / SPM / PAV / SVM
  • Memantau PBS UPSR / PT3 / SPM / PAV / SVM
  • Menyelesaikan Kes-Kes Khas PBS, UPSR / PT3 / SPM / PAV / SVM
  • Menyediakan  Pangkalan Data untuk petugas pentaksiran PBS UPSR / PT3 / SPM / PAV / SVM
  • Mengendalikan  Post Mortem PBS UPSR / PT3 / SPM / PAV / SVM
  • Memastikan keselamatan Eviden dan Skor Pentaksiran
  • Penyemakan semula keputusan PBS UPSR / PT3 / SPM / PAV / SVM
  • Penyemakan dan memperakukan tuntutan petugas pentaksiran

 • Unit Pengendalian Peperiksaan Rendah, Menengah, Luar Negeri dan Profesional
  • Mengedar surat pekeliling dan dokumen mengenai UPSR / SPM / STAM / LUAR NEGERI ke sekolah-sekolah di Negeri Perak
  • Menguruskan pelantikan pengawas UPSR / SPM / STAM / LUAR NEGERI
  • Mengagihkan sekolah mengikut zon
  • Menguruskan taklimat/ mesyuarat berkaitan UPSR / SPM / STAM / LUAR NEGERI
  • Memantau pelaksanaan UPSR / SPM / STAM / LUAR NEGERI
  • Memastikan aspek keselamatan dipatuhi semasa pengurusan bahan- bahan sulit UPSR / SPM / STAM / LUAR NEGERI
  • Membantu menyelesaikan kes-kes khas
  • Memastikan setiap sekolah memasukkan gred calon dalam aplikasi yang ditetapkan oleh LPM
  • Menyediakan anggaran perbelanjaan menguruskan aktiviti UPSR / SPM / STAM / LUAR NEGERI
  • Memastikan tuntutan pengawas UPSR / SPM / STAM / LUAR NEGERI dibayar dalam tempoh ditetapkan
  • Menjalankan post- mortem UPSR / SPM / STAM / LUAR NEGERI

 • Unit Pengendalian Peperiksaan Pra-Universiti
  • Mengedar surat pekeliling dan dokumen ke sekolah- sekolah dan institusi pengajian awam dan swasta di Negeri Perak
  • Menguruskan pelantikan pengawas STPM / MUET
  • Mengagihkan sekolah mengikut zon
  • Menguruskan taklimat/ mesyuarat berkaitan STPM / MUET
  • Memantau pelaksanaan STPM / MUET
  • Memastikan aspek keselamatan dipatuhi semasa pengurusan skor dan evidens STPM / MUET
  • Membantu menyelesaikan kes-kes khas
  • Menyediakan anggaran perbelanjaan menguruskan aktiviti STPM / MUET
  • Memastikan tuntutan pengawasan STPM / MUET dibayar dalam tempoh ditetapkan
  • Menjalankan post- mortem STPM / MUET
Joomla SEF URLs by Artio