CERITA KEJAYAAN


K1 K2 K4 K5 K6 K7 K8 K10 K9 K11 K12 K13 61 62

PENGURUSAN AKADEMIK

Ditulis oleh MOHD FAIZUL HAFIZ BIN A. RAZAK on . Posted in PENGURUSAN AKADEMIK

Bahagian ini :

1. bertanggungjawab dalam menguruskan dan memastikan kecemerlangan prestasi akademik di semua sekolah melalui pelaksanaan dasar kurikulum kebangsaan.

2. memastikan dasar kurikulum kebangsaan dilaksanakan dengan berkesan, amanah dan cekap di semua peringkat pengurusan pendidikan.

3. memastikan semua program dilaksanakan dengan berkesan dan mencapai kecemerlangan akademik dalam peperiksaan awam.

4. mendidik murid menjadi warganegara yang berpengetahuan, berkemahiran, berketrampilan dan mempunyai nilai-nilai murni bagi melahirkan masyarakat yang berpotensi, berakhlak tinggi serta taat setia melalui pendidikan yang seimbang dan menyeluruh berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

5. menyelia dan membuat pengesahan bagi aktiviti PdPc di sekolah-sekolah.

6. membimbing dan member panduan kepada guru-guru berkaitan urusan PdPc.

7. urus setia kepada jawatankuasa-jawatankuasa yang berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum di sekolah-sekolah.

8. merancang dan melaksanakan projek-projek dan program-program khas yang berkaitan dengan peningkatan prestasi dalam pencapaian akademik di peringkat daerah.

9. merancang dan menyelaras strategi pelaksanaan semua mata pelajaran KBSR/KSSR dan KBSM/KSSM.

10. merancang pelaksanaan program latih tubi untuk kelas-kelas peperiksaan.