CERITA KEJAYAAN


K1 K2 K4 K5 K6 K7 K8 K10 K9 K11 K12 K13 61 62

PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

Ditulis oleh MOHD FAIZUL HAFIZ BIN A. RAZAK on . Posted in PENGURUSAN AKADEMIK

Bahagian ini :

Unit Pentaksiran Berasaskan Sekolah, Data dan Analisis


Mengedar Surat Pekeliling dan Dokumen PBS UPSR / PT3 / SPM / PAV / KV ke Sekolah
Membentuk Jawatankuasa PBS Peringkat Negeri
Melantik Petugas Pentaksiran PBS UPSR / PT3 / SPM / PAV / KV Mengendalikan Mesyuarat Penataran/Penyelarasan PBS, UPSR / PT3 / SPM / PAV / KV
Memantau PBS UPSR / PT3 / SPM / PAV / KV
Menyelesaikan Kes-Kes Khas PBS, UPSR / PT3 / SPM / PAV / KV
Menyediakan Pangkalan Data untuk petugas pentaksiran PBS UPSR / PT3 / SPM / PAV / KV
Mengendalikan Post Mortem PBS UPSR / PT3 / SPM / PAV / KV
Memastikan keselamatan Eviden dan Skor Pentaksiran
Penyemakan semula keputusan PBS UPSR / PT3 / SPM / PAV / KV
Penyemakan dan memperakukan tuntutan petugas pentaksiran


Unit Pengendalian Peperiksaan Rendah, Menengah, Luar Negeri dan Profesional
Mengedar surat pekeliling dan dokumen mengenai UPSR / SPM / STAM / LUAR NEGERI ke sekolah-sekolah di Negeri Perak
Menguruskan pelantikan pengawas UPSR / SPM / STAM / LUAR NEGERI
Mengagihkan sekolah mengikut zon
Menguruskan taklimat/ mesyuarat berkaitan UPSR / SPM / STAM / LUAR NEGERI
Memantau pelaksanaan UPSR / SPM / STAM / LUAR NEGERI
Memastikan aspek keselamatan dipatuhi semasa pengurusan bahan- bahan sulit UPSR / SPM / STAM / LUAR NEGERI
Membantu menyelesaikan kes-kes khas
Memastikan setiap sekolah memasukkan gred calon dalam aplikasi yang ditetapkan oleh LPM
Menyediakan anggaran perbelanjaan menguruskan aktiviti UPSR / SPM / STAM / LUAR NEGERI
Memastikan tuntutan pengawas UPSR / SPM / STAM / LUAR NEGERI dibayar dalam tempoh ditetapkan
Menjalankan post- mortem UPSR / SPM / STAM / LUAR NEGERI


Unit Pengendalian Peperiksaan Pra-Universiti
Mengedar surat pekeliling dan dokumen ke sekolah- sekolah dan institusi pengajian awam dan swasta di Negeri Perak
Menguruskan pelantikan pengawas STPM / MUET
Mengagihkan sekolah mengikut zon
Menguruskan taklimat/ mesyuarat berkaitan STPM / MUET
Memantau pelaksanaan STPM / MUET
Memastikan aspek keselamatan dipatuhi semasa pengurusan skor dan evidens STPM / MUET
Membantu menyelesaikan kes-kes khas
Menyediakan anggaran perbelanjaan menguruskan aktiviti STPM / MUET
Memastikan tuntutan pengawasan STPM / MUET dibayar dalam tempoh ditetapkan
Menjalankan post- mortem STPM / MUET