nakliye evden eve evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama istanbul evden eve nakliyat istanbul nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat Portal Rasmi PPD Bagan Datuk - PENDIDIKAN ISLAM

PAPAN KENYATAAN


UCAPAN_TAHNIAH_PPD UCAPAN_TAHUN_BAHARU_PPD HASRAT_DAN_CITA2_TUAN_PPD

PENDIDIKAN ISLAM

Ditulis oleh MOHD FAIZUL HAFIZ BIN A. RAZAK on . Posted in PENGURUSAN AKADEMIK

Bahagian ini :

1. Menyelaras, mengurus dan menilai pelaksanaan Operasi Pendidikan Islam dan Bahasa Arab serta segala

keperluan yang berkaitan dengannya:

1.1 Menyelaras, mengurus, dan menilai serta mengawal pengoperasian dan mesyuarat-mesyuarat utama yang

berkaitan dengan pelaksanaan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab

1.2 Menyelaras dan mengurus maklum balas berhubung pelaksanaan operasi dan mesyuarat-mesyuarat yang berkaitan

dengan pelaksanaan operasi Pendidikan Islam dan Bahasa Arab

1.3 Menyelaras dan mengurus hal ehwal keperluan Guru Pendidikan Islam dan Bahasa Arab di Institusi Pendidikan

1.4 Menyelaras dan mengurus serta menilai peningkatan kualiti program-program SPI dan kualiti pelaksanaan Operasi

Pendidikan Islam dan Bahasa Arab

1.5 Mengumpul, menganalisis dan mengurus data dan maklumat personel, IPA JPN dan program yang berkaitan

dengan pelaksanaan Operasi Pendidikan Islam dan Bahasa Arab

1.6 Menyelaras, mengurus anggaran belanja mengurus, penempatan dan pertukaran guru j-QAF

 

2. Menyelaras, mengurus dan mengawal selia pengurusan sumber manusia, pengurusan kewangan dan

pentadbiran serta tadbir urus ICT SPI dan IPA:

2.1 Menyelaras dan mengurus hal ehwal pengurusan dan pentadbiran SPI

2.2 Menyelaras dan mengurus hal ehwal perkhidmatan personel di SPI dan IPA

2.3 Menyelaras dan mengurus hal ehwal kewangan dan akaun SPI dan IPA

2.4 Menyelaras dan mengurus sistem aplikasi ICT / portal SPI

 

FUNGSI UNIT INSTITUSI PENDIDIKAN AGAMA (IPA)

1. Menyelaras dan mengurus keperluan serta pengoperasian IPA JPN dari aspek pentadbiran sekolah,

pengurusan guru, dan murid serta penyelarasan Kelas Aliran Agama (KAA)

1.1 Menyelaras, mengurus dan menilai urusan pentadbiran IPA dan pelaksanaan operasi yang berkaitan

dengannya

1.2 Menyelaras, mengurus dan menilai pelaksanaan urusan kurikulum agama di IPA

1.3 Menyelaras, mengurus dan menilai pelaksanaan urusan hal ehwal murid, sukan dan kokurikulum di IPA

1.4 Menyelaras, mengurus dan menilai pelaksanaan urusan hal ehwal Guru IPA

1.5 Menyelaras, mengurus dan menilai pelaksanaan urusan KAA

1.6 Menyelaras, mengurus penempatan dan pertukaran murid ke SMKA dan SABK

1.7 Menyelaras, mengurus penempatan dan pertukaran guru SMKA dan SABK

 

2. Menyelaras dan mengurus institusi bagi pelaksanaan program pembangunan

Pendidikan Islam dan Bahasa Arab dalam aspek penyelidikan dan Pendokumentasian

 

2.1 Menyelaras, mengurus dan menilai aktiviti penyelidikan terhadap pelaksanaan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab serta

menilai pencapaiannya di pelbagai peringkat di bawah JPN

2.2 Mengurus dan menilai aktiviti penjanaan idea, penataran dan penyebarluasan dapatan kajian mengenai Pendidikan

Islam dan Bahasa Arab melalui kursus, seminar, konvensyen dan bengkel

 

3. Menyelaras, mengurus dan menilai bantuan perolehan, penyediaan perkhidmatan dan pembangunan IPA JPN

dan bantuan SAR KAFA serta Institusi Pendidikan yang melaksanakan program Pendidikan Islam

 

3.1.Mengurus, menyelaras dan menilai urusan bantuan perolehan dan penyediaan perkhidmatan di IPA JPN dan institusi

pendidikan yang melaksanakan program Pendidikan Islam

3.2 Menyelaras, mengurus dan menilai bantuan pembangunan fizikal IPA dan Institusi Pendidikan yang melaksanakan

program Pendidikan Islam

3.3 Menyelaras, mengurus dan menilai bantuan kewangan kepada SAR yang melaksanakan kurikulum KAFA

 

FUNGSI UNIT PENGURUSAN DAKWAH DAN SYIAR ISLAM (PDSI)

1. Menyelaras, mengawal, mengurus dan menilai pelaksanaan dasar dan operasi program dakwah dan

kepimpinan untuk Murid, Guru, Pegawai dan Kakitangan JPN

1.1 Menyelaras, mengawal, mengurus dan menilai program dakwah Islamiah dan operasi Majlis

1.2 Kegiatan Dakwah Islamiah Sekolah-Sekolah Malaysia (MAKDIS)

1.3 Menyelaras, mengawal, mengurus dan menilai program kepimpinan Islam

1.4 Menyelaras, mengawal, mengurus dan menilai program kawalan akidah dan pemikiran

Islam

2. Menyelaras, mengawal, mengurus dan menilai pelaksanaan program pengembangan syiar Islam dan

pengukuhan budaya Islam kepada Murid, Guru, Pegawai dan Kakitangan JPN

2.1. Menyelaras, mengawal, mengurus dan menilai program pembangunan akhlak dan pengembangan syiar Islam

2.2. Menyelaras, mengawal, mengurus dan menilai program pengukuhan budaya dan nilai Islam