CERITA KEJAYAAN


K1 K2 K4 K5 K6 K7 K8 K10 K9 K11 K12 K13 61 62

JAMINAN KUALITI

Ditulis oleh MOHD FAIZUL HAFIZ BIN A. RAZAK on . Posted in PENGURUSAN SEKOLAH

Bahagian ini :

UNIT SEKTOR JAMINAN KUALITI

Unit Kepimpinan
Unit Kepiawaian dan Dokumentasi (Inovasi)


FUNGSI UTAMA KEPIMPINAN

Memberi bimbingan yang berterusan untuk membentuk sistem pengurusan sekolah secara profesional.
Mengekal dan meningkatkan lagi mutu kepimpinan instruksional.
Berkongsi pengalaman dan kejayaan pengurusan sekolah sebagai budaya memperkasakan kepimpinan sekolah.


FUNGSI UTAMA KEPIAWAIAN DAN DOKUMENTASI (INOVASI)

Menyelaras pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti seperti yang ditetapkan dalam Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam dan pekeling-pekeliling perkhidmatan lain yang berkaitan.
Merancang, menyelaras, membina dan melaksana sistem kepiawaian pengurusan kualiti yang seragam untuk melonjakkan imej pengurusan yang bertaraf dunia.
Menyelaras pengumpulan, penyelenggaraan, penerbitan, penyimpanan dan pengedaran laporan dan pelbagai dokumen kualiti dalam organisasi.
Menyelaras semua anugerah kualiti dan inovasi di peringkat organisasi (KPM/JPN/PPD).
Merancang, menyelaras dan melaksanakan Audit Dalam bagi seluruh proses kerja dalam organisasi.
Menjadi urus setia tetap mesyuarat pengurusan jabatan dan semua urusan mendapatkan maklumbalas minit mesyuarat pengurusan di peringkat kementerian yang ditentukan oleh pihak pengurusan atasan.