CERITA KEJAYAAN


K1 K2 K4 K5 K6 K7 K8 K10 K9 K11 K12 K13

BORANG PERMOHONAN MENDUDUKI DAN KELUAR KUARTERS DAERAH BAGAN DATUK

Ditulis oleh ADMIN PORTAL PPD BAGAN DATUK on . Posted in PENGURUSAN PENTADBIRAN

Pengetua dan Guru Besar

Sekolah Menengah & Sekolah Rendah

Daerah Bagan DatukAdalah dimaklumkan bahawa semua permohonan menduduki Kompleks Rumah Guru (KRG),Kuarters Institusi Pendidikan (KIP) dan kuarters-kuarters dibawah seliaan PPD Bagan Datuk hendaklah dikemukakan kepada Unit Perkhidmatan PPD Bagan Datuk. Keutamaan diberikan kepada warga pendidikan yang berkhidmat dalam kawasan selian PPD Bagan Datuk.

Sehubungan itu pihak sekolah adalah dipohon supaya dapat memuat turun Borang Permohonan Menduduki Kuarters dan Borang Permohonan Keluar Kuarters untuk digunakan sekiranya membabitkan kakitangan yang berkhidmat di sekolah masing-masing bagi tujuan tersebut. Semua permohonan hendaklah diisi dengan lengkap dan diperakukan oleh Ketua Jabatan