INFO UNIT PENGURUSAN MAKLUMAT (ICT)

1. Pengurusan Aplikasi Emis Online Daerah
2. Pengurusan e-Prestasi Daerah
3. Pengurusan Sub-NKRA Daerah
4. Pengurusan e-SPKB Unit Kewangan Pejabat Pelajaran Daerah
5. Pengurusan e-Perolehan Unit Kewangan Pejabat Pelajaran Daerah
6. Pengurusan e-Terimaan Unit Kewangan Pejabat Pelajaran Daerah
7. Pengurusan GPKI Unit Kewangan Pejabat Pelajaran Daerah
8. Pengurusan Sistem Rangkaian Dalaman
9. Pengurusan Aset ICT
10. Pengurusan pemantauan dan  penyelenggaraan Aset ICT dan 1Bestarinet
11. Pengurusan Laman Sesawang Rasmi Pejabat Pendidikan Daerah Kinta Utara
12. Bidang Umum