• Visi dan Misi
  • Dasar Kualiti
  • HALA TUJU BAHARU

Pegawai Pendidikan Daerah Kinta Utara

 Gambar Passport Tuan xsiap

Hj Hasni bin Hasshim

UNIT PENGURUSAN SEKOLAH   
    
1. PENGURUSAN  GURU    
     
1. Menyelia pengurusan dan pentadbiran sekolah rendah dan menengah dan institusi pendidikan yang dibawah bidang kuasa PPD    
2. Penempatan dan pertukaran guru dalam daerah    
3. Mengurus temuduga, lantikan dan penempatan guru ganti     
4. Panel pergerakan guru dan pegawai    
5. Mengurus pelantikan pentadbir sekolah    
6. Kelulusan cuti PGB    
7. Mengurus guru melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah pertama, sarjana dan PHD    
8. Mengurus pemantauan persediaan akhir tahun dan awal tahun sekolah    
9. Menyelaras anugerah khas di peringkat KPM, JPN dan PPD    
10. Khidmat kaunseling kepada pegawai dan kakitangan pendidikan daerah    
11. Pengurusan waran guru    
12. Pengurusan portal PPD    
13. LNPT    
14.1Bestarinet    
15. Sekolah swasta    
16. SK Pendidikan Khas    
17. Menyelia keselamatan dalam sistem maklumat PPD    
18. Menyediakan khidmat sokongan perkakasan dan perisian komputer di peringkat PPD    
19. Memastikan akta / peraturan / pekeliling kerajaan, perkhidmatan awam dan Kementerian Pendidikan Malaysia dipatuhi oleh sekolah-sekolah Kerajaan dan Bantuan Kerajaan.    
20. Memproses kebenaran membuat kajian / penyelidikan / praktikum di sekolah    
21. Pengurusan Aduan : aduan dalaman, staf, pelanggan, awam, Biro Pengaduan Awam (BPA)    
22. Mengurus pendaftaran lencana / bendera / logo sekolah    
23. Memproses pendaftaran dan pemantauan pengurusan PIBG dan Lembaga Pengurus Sekolah (LPS)    
24. Memproses kebenaran mengutip sumbangan PIBG    
25. Memproses kebenaran mengutip bayaran majalah sekolah    
26. Memproses kebenaran mengutip derma (Jogathon, Makan Malam, Hari Kantin)    
27. Memproses permohonan cuti sekolah (Cuti Peristiwa, Cuti Berganti)    
28. Memproses permohonan promosi oleh individu / agensi kerajaan / swasta    
29. Membantu Urusetia Jawatankuasa Bencana Alam    
    
    
2. PENGURUSAN MURID SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH    

1. Penempatan dan kemasukan murid di daerah    
2. Pendaftaran kemasukan murid asing    
3. Mengurus kebenaran mengutip derma    
4. Mengurus penempatan murid ke Kelas Rancangan Khas (KRK)    
5. Memproses pendaftaran murid Bukan Warganegara (MBWN) bersekolah di Sekolah Kerajaan / Bantuan Kerajaan    
6. Memproses pendaftaran murid pulang dari luar negara 

   
    
3. PENDIDIKAN PRASEKOLAH    
  
1. Data dan Maklumat Operasi Pendidikan Awal Kanak-kanak dam Prasekolah    
2. Hal Ehwal Personal Pengurusan Awal Kanak-kanak dan Prasekolah    
3. Pelaksanaan dan Peluasan Program Pendidikan Awal Kanak-kanak dan Prasekolah    
4. Penyelarasan Pelaksanaan Program Pendidikan Awal Kanak-kanak dan prasekolah Periongkat JPN dan Agensi Luar    
5. Pengurusan Am

    
    
4. PEMBANGUNAN PROFESIONAL DAN LATIHAN    
   
1. Mengurus dan mengendalikan Kursus & Latihan Personal PPD.  
2. Membantu JPN mengurus dan mengendalikan Kursus-kursus Jangka Panjang dan Kursus Jangka Pendek Anjuran Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia.   
3. Mengurus dan mengendalikan waran peruntukan untuk latihan dan perkembangan staf dari Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia.

  
    
5. KAUNSELING DAN PSIKOLOGI    
     
    
1. Menjalankan sesi kaunseling secara individu dan kelompok, kaunseling keluarga, kaunseling perkahwinan, tele-kaunseling, khidmat perundangan dan intervensi krisis.   
2. Melaksanakan aktiviti kaunseling yang merangkumi aspek pertumbuhan dan perkembangan kendiri/kerjaya, intervensi krisis.   
3. Melaksanakan pemantauan klien.   
4. Melaksanakan program pembangunan insan berdasarkan pendekatan psikologi merangkumi aspek pembangunan, pencegahan, pemulihan dan intervensi.   
5. Menjalankan program pembangunan modal insan.   
6. Melaksanakan dasar dan polisi berkaitan perkhidmatan psikologi dan kaunseling dijalankan di peringkat PPD.   
    
PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN    
    
1. Perkhidmatan kaunseling    
2. Perkhidmatan peningkatan kemahiran kaunseling    
3. Program ujian psikologi dan inventori kaunseling  

4. Program pencegahan dan pembangunan diri 

   
    
6. PENGURUSAN KUALITI    

1. Meningkatkan perkhidmatan khidmat nasihat pengurusan kualiti ke tahap yang tertinggi.   
2. Memastikan semua pegawai dan kakitangan sentiasa efisien, cekap dan bertindak secara professional semasa member perkhidmatan kepada pelanggan.   
3. Menyelaraskan pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti berasaskan MS ISO 9001:2008.   
4. Menyelaraskan pengumpulan, penyelenggaraan, penerbitan, penyimpanan dan pengendaran laporan dan pelbagai dokumen kualiti Jabatan Pendidikan Perak dan Pejabat Pendidikan Daerah.  
5. Menyelaras pembangunan program dan aktiviti system pengurusan perkhidmatan berkualiti dan dasar pelajaran semasa.   
6. Memberi bimbingan secara berterusan untuk membentuk sistem pengurusan sekolah secara profesionallisme.  
7. Mengekalkan dan meningkatkan lagi mutu kepimpinan instruksional.   
8. Berkongsi pengalaman dan kejayaan pengurusan sekolah sebagai budaya memperkasakan kepimpinan sekolah.   
    
    
7. PENDIDIKAN KHAS    
    
1. Merancang dan  mengurus penempatan dan pertukaran murid ke program pendidikan dan pemulihan khas.   
2. Merancang dan mengurus penempatan dan pertukaran guru program pendidikan dan pemulihan khas.   
3. Merancang, mengurus dan melapor pemantauan Unit Pengurusan Sekolah.   
4. Merancang, mengurus dan melapor pelaksanaan kursus-kursus Unit Pengurusan Sekolah dalam aspek pendidikan dan pemulihan khas.   
5. Merancang, mengurus dan melapor pelaksanaan program dan aktiviti Unit Pengurusan Sekolah dalam aspek pendidikan dan pemulihan khas.   
6. Melaksanakan tugas-tugas umum yang diarahkan dari masa ke masa oleh Pegawai Pelajaran Daerah, Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah dan Ketua Unit Pengurusan Sekolah.    
    
    
8. PERHUBUNGAN    

1. Merancang, melaksana dan melapor pengurusan aduan pelanggan.    
2. Merancang, melaksana dan melapor pengurusan hal ehwal persekolahan.    
3. Merancang, melaksana dan melapor pengurusan protokol.   
4. Merancang, mengurus dan melapor pemantauan Unit Pengurusan Sekolah.   
5. Merancang, mengurus dan melapor pelaksanaan kursus-kursus Unit Pengurusan Sekolah.   
6. Merancang, mengurus dan melapor pelaksanaan program dan aktiviti Unit Pengurusan Sekolah.   
7. Melaksanakan tugas-tugas umum yang diarahkan dari masa ke masa oleh Pegawai Pelajaran Daerah, Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah dan Ketua Unit Pengurusan Sekolah.    
    


9. PENDIDIKAN SWASTA    
    
1. Mengurus  pendaftaran penubuhan  Institut Pendidikan Swasta (IPS).     
2. Merancang dan mengurus pemantauan Institusi Pendidikan Swasta.   
3. Merancang dan mengurus  kursus-kursus pengurusan peringkat Institusi Pendidikan Swasta.   
4. Merancang, mengurus dan melapor pelaksanaan program dan aktiviti Unit Pengurusan Sekolah.   
5. Melaksanakan tugas-tugas umum yang diarahkan dari masa ke masa oleh Pegawai Pelajaran Daerah, Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah dan Ketua Unit Pengurusan Sekolah.    
  

Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA)

 

       
       
       
       
       
jpnkedah jpnjohor jpnkelantan jpnkl jpnlabuan jpnmelaka    
jpnpenang jpnperlis jpnputrajaya jpnsabah jpnsarawak jpnselangor    
      jpnns  jpnpahang     jpnterengganu  
 KPM
Bahagian Pendidikan Guru
 BPG
 EMIS
ePangkat
 e-Pangkat
eprestasipbppp
e-Prestasi PBPPP
 Dashboard KPM
eSPLG
 SPLG
 MQA
apdm
 APDM

QR Code Portal PPDKU

 
MyGov
Mampu
E-mel 1GovUC
SPP
PTPTN
Portal 1GovUC
MSC
JPA
ANM
HRMIS

Pemberitahuan

Salam Sejahtera. Dimaklumkan Talian Telefon Pejabat Pendidikan Daerah Kinta Utara sedang mengalami gangguan. Oleh itu, sebarang panggilan keluar dan masuk tidak dapat dilakukan. Segala kesulitan amat dikesali.

Sekian, terima kasih.

 

Guru Ganti 2020

INFO TERKINI

 

Permohonan Jawatan Guru Ganti oleh individu dan Permohonan Guru Ganti oleh sekolah bagi Sesi Persekolahan 2020 akan dibuka mulai 2 Januari 2020. Semua permohonan perlu menggunakan borang yang telah disediakan. Permohonan dengan menggunakan borang selain daripada yang ditetapkan tidak akan diproses.

 

Walaubagaimanapun, proses pelantikan dan penempatan adalah tertakluk kepada syarat-syarat kelayakan permohonan dan arahan rasmi KPM / JPN Perak.

 

Individu - Sila muat turun :

Borang GG2020-C

 

Sekolah - Sila muat turun :

Borang GG2020-S

Borang GG2020-P

 

Sekian, harap maklum.

 

Kemaskini : 30 Disember 2019

 

Klik di sini untuk maklumat lanjut dan muat turun borang

Psikologi & Kaunseling

Perkhidmatan Unit Psikologi dan Kaunseling untuk semua warga pendidikan yang berkhidmat di bawah naungan Pejabat Pendidikan Daerah Kinta Utara termasuk pelajar-pelajar dan ahli keluarga terdekat. Read More...

i-Think

i-Think Read more...

KBAT

Docs / SupportKBAT adalah.....

PILL

Native RTL SupportPILL adalah.....