PIAGAM PELANGGAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH


Pejabat Pelajaran Daerah Negeri Perak dengan penuh tekad dan iltizam berjanji akan memastikan:


1.    Keputusan  pertukaran  murid  dimaklumkan  dalam  tempoh empat belas     (14) hari bekerja setelah permohonan lengkap diterima.

2.    Keputusan permohonan belajar semula murid warganegara di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan dimaklumkan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja setelah permohonan lengkap diterima.

3.    Setiap murid mendapat buku teks(SPBT), satu meja dan satu kerusi pada hari pertama sesi persekolahan bermula.

4.    Semua kanak-kanak mengikut kohort umur yang ditetapkan mendapat tempat belajar pada hari pertama sesi persekolahan bermula.

5.    Proses penempatan guru diuruskan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja selepas senarai bekalan guru diterima di lokasi.

6.    Pertukaran guru di dalam daerah dilaksanakan dua (2) kali setahun (Januari dan Jun) dalam tempoh tiga puluh (30) hari bekerja dari tarikh tutup permohonan sehingga tarikh surat kelulusan pertukaran dikeluarkan.

7.    Surat tawaran kerja/kontrak dikemukakan kepada kontraktor dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas mendapat kelulusan Jawatankuasa Pemilihan Sebut Harga.

8.    Bayaran bil dan invois dibuat tidak melebihi empat belas (14) hari dari tarikh penerimaan (bagi dokumen yang lengkap).

9.    Akuan penerimaan aduan kepada pengadu dalam tempoh 24 jam.

10.    Setiap aduan diambil tindakan dalam tempoh tujuh (15) hari waktu bekerja.

QR Code Portal PPDKU

 
MyGov
Mampu
E-mel 1GovUC
SPP
PTPTN
Portal 1GovUC
MSC
JPA
ANM
HRMIS

i-Think

i-Think Read more...

KBAT

Docs / SupportKBAT adalah.....

PILL

Native RTL SupportPILL adalah.....