Prinsip Asas Kualiti

Prinsip Asas Kualiti Pejabat Pendidikan Daerah Kinta Utara

1.   Tumpuan kepada pelanggan

 •     Memahami kehendak semasa pelanggan
 •     Melangkaui ekspektasi pelanggan


2.   Kepimpinan

 •     Menetapkan tuju arah, dasar dan strategi organisasi
 •     Menyediakan sumber
 •     Mewujudkan objektif kualiti
 •     Menilai semula sistem pengurusan kualiti


3.   Penglibatan anggota

 •     Aset penting organisasi
 •     Penglibatan dan kompetensi perlu untuk meningkatkan prestasi organisasi

 

4.   Pendekatan proses

 •     Mengenal pasti input, proses, transformasi input dan output organisasi


5.   Pengurusan yang mengamalkan pendekatan sistem

 •     Proses yang ada hubungkait dikenal pasti  dan diurus dengan sistematik


6.   Penambahbaikan secara berterusan

 •     Penambahbaikan secara berterusan menjadi objektif tetap organisasi


7.   Pendekatan membuat keputusan berdasarkan fakta

 •     Keputusan berdasarkan  data dan maklumat yang tepat


8.   Hubungan dengan pembekal untuk faedah bersama

 •     Organisasi dan pembekal saling bergantung antara satu sama lain untuk faedah bersama

QR Code Portal PPDKU

 
MyGov
Mampu
E-mel 1GovUC
SPP
PTPTN
Portal 1GovUC
MSC
JPA
ANM
HRMIS

i-Think

i-Think Read more...

KBAT

Docs / SupportKBAT adalah.....

PILL

Native RTL SupportPILL adalah.....