Prinsip Asas Kualiti

Prinsip Asas Kualiti Pejabat Pendidikan Daerah Kinta Utara

1.   Tumpuan kepada pelanggan


2.   Kepimpinan


3.   Penglibatan anggota

 

4.   Pendekatan proses


5.   Pengurusan yang mengamalkan pendekatan sistem


6.   Penambahbaikan secara berterusan


7.   Pendekatan membuat keputusan berdasarkan fakta


8.   Hubungan dengan pembekal untuk faedah bersama