UNIT PENGURUSAN MAKLUMAT (ICT)

e-PRESTASI
Pengurusan Penilaian Prestasi dan Keurusetiaan Pengurusan Prestasi 2014
 
EMIS ONLINE
Utiliti Semak Ralat EMIS Online V5.2.7 15 Ogos 2014    atau
Utiliti Semak EMIS Perak v5.2.7 15 Ogos 2014 modified 
Utiliti Semak Opsyen Guru V1.0.1 8 Oktober 2014 (winrar)
 
SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH
Bahan Taklimat SPS Daerah Kinta Utara 2014  
 
IMEJ PELBAGAI LOGO
Logo Fail png
 
 
UNIT PENGURUSAN AKADEMIK
 
PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA
PPPM Info 5 Minit Bhg 1
PPPM Info 5 Minit Bhg 2 
PPPM Info 5 Minit Bhg 3
 PPPM Info 5 Minit Bhg 4  
 PPPM Info 5 Minit Bhg 5
 
 
MMI
SURAT FAQ MMI PINDAAN JUN 2014
 
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)
PANDUAN PENGURUSAN KBAT SEKOLAH
 
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)
 PANDUAN PENGURUSAN PBS