Takwim Persekolahan

PERINCIAN

PERSEKOLAHAN TAHUN 2017 MENGIKUT PENGGAL
KUMPULAN B:     
 
Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Wilayah Persekutuan Labuan, Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Putrajaya.                              
                          
Kumpulan B
Penggal

Cuti dan Hari Persekolahan

Mula Akhir Hari
I Hari Persekolahan 03.01.2017 31.01.2017 21
Hari Persekolahan 01.02.2017 28.02.2017 20
Hari Persekolahan 01.03.2017 17.03.2017 13
Cuti Pertengahan Penggal 18.03.2017 26.03.2017 9
Hari Persekolahan  27.03.2017 31.03.2017 5
Hari Persekolahan 01.04.2017 30.04.2017 20
Hari Persekolahan 01.05.2017 26.05.2017 20
Cuti Pertengahan Tahun 27.05.2017 11.06.2017 16
       
II        
Hari Persekolahan 12.06.2017 30.06.2017 15
Hari Persekolahan 01.07.2017 31.07.2017 21
Hari Persekolahan 01.08.2017 25.08.2017 19
Cuti Pertengahan Penggal ke II 26.08.2017 03.09.2017 9
Hari Persekolahan 04.09.2017 30.09.2017 20
Hari Persekolahan 01.10.2017 31.10.2017 22
Hari Persekolahan 01.11.2017 24.11.2017 18
Cuti Akhir Tahun 25.11.2017 01.01.2018 38
       
Jumlah  
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am  
Jumlah Hari Cuti Penggal 72