STEM: Science-Technology Engineering-Math

SEBAGAI BIDANG PEMBELAJARAN

  • Bidang yang terdiri daripada sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik.

SEBAGAI PAKEJ MATA PELAJARAN

  • Laluan pembelajaran yang menawarkan pakej mata pelajaran elektif STEM.

SEBAGAI PENDEKATAN P&P

  • Pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai STEM.

AMALAN STEM

  • Menyoal dan mengenalpasti masalah.
  • Membangunkan dan menggunakan model.
  • Merancang dan menjalankan penyiasatan.
  • Menganalisis dan mentafsir data.
  • Menggunakan pemikiran matematik dan pemikiran komputasi.
  • Menjelaskan dan mereka bentuk penyelesaian.
  • Melibatkan diri dalam perbahasan dan perbincangan dengan berdasarkan eviden.