Objektif PPD

on .


OBJEKTIF PEJABAT PELAJARAN DAERAH

1. Memimpin, menyelia dan menilai pengurusan sekolah di daerah demi meningkatkan prestasi sekolah-sekolah ke arah pendidikan bermutu selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Dasar Ekonomi Baru Negara dengan mengambilkira kebitaran sekolah-sekolah;

2. Merancang dan melaksanakan program Perkembangan Staf,Perkembangan Profesionalisme serta meningkatkan Prestasi Kurikulum dan Kokurikulum;

3 Mengenalpasti dan merancang penyelesaian masalah-masalah dan kelemahan-kelemahan pengajaran- pembelajaran di sekolah;

4. Memimpin sekolah mengenalpasti dan memperkembangkan potensi individu murid dalam kontek konsep pendidikan seumur hidup;

5. Memimpin sekolah untuk memperkembangkan sosial yang berterusan Serta sensitif kepada perkembangan dan perubahan sosial dan ekonomi negara;

6. Mewujudkan satu bank data yang kemaskini demi untuk pengurusan sumber yang berkesan;

7. Membantu Jabatan Pelajaran Negeri Perak merancang dan melaksanakan projek pembangunan, urusan penyelenggaraan bangunan dan perbekalan;

8. Memimpin sekolah mewujudkan satu perhubungan yang lebih berkesan dengan masyara