PANDUAN PEROLEHAN PERALATAN DAN PERISIAN ICT

Ditulis oleh Zazalee Ramli on . Posted in Pengumuman Terkini

Sukacita dimaklumkan bahawa sebarang pembelian peralatan dan perisian ICT di sekolah perlulah dirujuk dan mendapat kelulusan teknikal JPICT-JPN . Sehubungan dengan itu sekolah-sekolah perlu mengambil maklum dan mematuhi berkaitan perkara-perkara seperti berikut :

* Slaid tatacara Perolehan ICT Sekolah

1.

Surat Siaran Peringatan Prosedur Permohonan Kelulusan Teknikal Jawatankuasa ICT (JKICT) Jabatan Pendidikan Perak Bagi Nilai Perolehan Peralatan ICT Sekolah Kurang Dari RM50,000.00

2.

LAMPIRAN 1 : Syarat-syarat Dalam Menimbang dan Meluluskan Perolehan ICT Agensi-agensi Di Bawah Jabatan Pendidikan Negeri (JPN)

3.

LAMPIRAN 2 : Skop Inisiatif ICT Yang Memerlukan Kelulusan Teknikal

4.

LAMPIRAN 3 : Had Nilai Inisiatif ICT Yang Memerlukan Kelulusan Teknikal JTICT / JPICT /JKICT

5.

LAMPIRAN 4 : Tatacara Perolehan Peralatan ICT Sekolah Harian

6.

LAMPIRAN 5 : Carta Alir Permohonan Kelulusan Teknikal (Sekolah Harian)

7.

LAMPIRAN 6 : Takwim Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) JPN Perak Tahun 2014

8.

LAMPIRAN 7 : BORANG JPICT - JPN - Permohonan Perolehan ICT Sekolah

 

BORANG JPICT - JPN - Permohonan Perolehan ICT Sekolah (CONTOH)

9.

LAMPIRAN 8 : BORANG PPKP - Permohonan Penggunaan Peruntukan Sewa Kantin/ Pelbagai (Kumpulan Wang Suwa) Untuk Perbelanjaan Selain Daripada Yang Menjurus Kepada Kepentingan Murid

 

BORANG PPKP - Permohonan Penggunaan Peruntukan Sewa Kantin/ Pelbagai (Kumpulan Wang Suwa) Untuk Perbelanjaan Selain Daripada Yang Menjurus Kepada Kepentingan Murid (CONTOH)

10.

LAMPIRAN 9 : Laporan Kelulusan ICT Untuk Perolehan Yang Diluluskan Di Peringkat JKICT-JPN Kementerian Pendidikan Malaysia

 

Laporan Kelulusan ICT Untuk Perolehan Yang Diluluskan Di Peringkat JKICT-JPN Kementerian Pendidikan Malaysia (CONTOH)

11.

Tatacara Perolehan Peralatan ICT Sekolah-Sekolah (slide show)

 

 

 

Pekeliling & maklumat yang berkaitan perolehan peralatan ICT Sekolah

1.

Surat Pekeliling ICT Bil 1 Tahun 2014 - Garispanduan mengenai tatacara memohon kelulusan teknikal inisiatif ICT Bahagian dan Agensi di Bawah KPM

2.

Pekeliling ICT KPM Bilangan 1 Tahun 2014 - Tadbir Urus Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) Kementerian Pendidikan Malaysia

3.

Surat Siaran - Garis Panduan Pengurusan Kewangan Peruntukan Bantuan Persekolahan Ke Sekolah Berdasarkan Per Kapita Murid Dan Enrolmen Murid

4.

Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 8 Tahun 2012 - Garis Panduan Pengurusan Kewangan Peruntukan Bantuan Persekolahan Ke Sekolah Berdasarkan Per Kapita Murid Dan Enrolmen Murid

5.

Tatacara Pengurusan Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah Edisi 2012

6. Spesifikasi LCD Projektor bagi Perolehan Oleh Pihak Sekolah